REALIZACJE GALERIA

1.USUWANIE IZOLACJI AZBESTOWEJ Z RUR CIEPŁOWNICZYCH W OKOLICACH MIASTA RZESZÓW


Materiały izolacyjne zawierające azbest znalazły zastosowanie w izolacji rur w sieci ciepłowniczej. Otulina azbestowa była zabezpieczona ocynkowaną siatką zatopioną wewnątrz izolacji. Po odbytym instruktażu pracownicy w pierwszej kolejności zabezpieczyli teren. W wykopie pod rurami umieścili folie, aby zmniejszyć ryzyko przedostania się pyłu azbestowego i odłamków izolacji zawierającej azbest do gleby. Usuwanie izolacji azbestowej z rur wymaga użycia specjalistycznych nożyc, przecinaków i łomów. Demontaż otuliny azbestowej z rur jest prowadzony z wykorzystaniem preparatów do wiązania włókien azbestowych, którymi zwilżana jest izolacji rur, co ogranicza pylenie azbestu. W tym celu pracownicy używają hydronetek. Otulina azbestowa z rur jest pakowana do worków typu big bag.

2.USUWANIE AZBESTU Z DACHU W OKOLICACH MIEJSCOWOŚCI PRZEMYŚL

Usuwanie azbestu Przemyśl
Na dachu budynku gospodarczego w okolicach miejscowości Przemyśl znajdowały się płyty azbestowo-cementowe faliste. Obiekt został przeznaczony do rozbiórki ze względu na jego zły stan techniczny. Płyty eternitowe na dachu w niektórych miejscach był bardzo uszkodzone, dlatego też połamane części płyt zostały umieszczone w workach. Wykorzystanie dźwigu do przetransportowania płyt azbestowych z dachu na samochód ciężarowy, sprawiło, że usuwanie azbestu przebiegło sprawniej i szybciej. Usuwanie azbestu w okolicach miasta Przemyśl zajęło nam 2 dni, a wytworzone odpady azbestowe od razu przekazano na składowisko odpadów niebezpiecznych.

3.USUWANIE AZBESTU Z ELEWACJI WYKONANEJ Z PŁYT AZBESTOWYCH WARSTWOWYCH PW3/A

Usuwanie azbestu Tarnów
Elewacja z płyt azbestowych PW3/A na budynku przemysłowym w okolicach miasta Tarnów została usunięta przez nasz kilkunastoosobowy zespół w ciągu 3 dni. Pierwszym etapem prac było wykonanie badania stężenia włókien respirabilnych azbestu w powietrzu, które wykonano ponownie w trakcie i po zakończeniu prac, polegających na usuwaniu materiałów zawierających azbest. Nasi pracownicy byli wyposażeni w specjalistyczną odzież ochronną, a prace wykonywali z wykorzystaniem rusztowania. Usuwanie płyt azbestowych prowadzono od szczytu budynku, a następnie odbywał się transport pionowy po rusztowaniu. Kilku pracowników pozostało na dole, aby zdemontowane płyty azbestowe od razu pakować. Wytworzone odpady azbestowe zostały załadowane na nasz samochód. Następnie wykonaliśmy transport odpadów azbestowych na składowisko.

4.USUNIĘCIE ETERNITU Z DACHU OBIEKTU W OKOLICACH MIASTA RZESZÓW

Usuwanie azbestu Rzeszów
Przeprowadzamy kompleksowe usuwanie eternitu z dachów, elewacji, rur, sufitów itp. Specjalistyczny sprzęt, doświadczona i dobrze wyszkolona kadra umożliwiają nam usuwanie azbestu ze wszystkich powierzchni. Dzięki temu, że posiadamy w swojej flocie samochody ciężarowe, możemy wykonać demontaż eternitu, a następnie przetransportować odpady azbestowe na składowisko. Za każdym razem usuwanie eternitu rozpoczynamy od wydzielenia terenu – miejsce usuwania azbestu i obszar wokół odgradzamy taśmą ostrzegawczą oraz tablicami informacyjnymi. Osoby nieupoważnione mają zakaz wstępu ze względu na zagrożenie azbestem. Pył azbestowy jest szczególnie niebezpieczny, dlatego nasi pracownicy są ubrani w specjalistyczną odzież i maski z filtrem.

5.ODBIÓR AZBESTU Z RZESZOWA

Usuwanie azbestu Rzeszów
Najczęściej wykonujemy odbiór azbestu z terenów południowej i wschodniej Polski. Jednym z ostatnich zleceń był odbiór azbestu w Rzeszowie. Materiały zawierające azbest były rozmieszczone w różnych miejscach działki. Naszym zadaniem było spakowanie azbestu, załadunek azbestu i transport na składowisko odpadów niebezpiecznych. Eternit w postaci płyt azbestowo-cementowych falistych ułożyliśmy na palety i zabezpieczyliśmy folią. Płyty azbestowo-cementowe płaskie zostały spakowane do big bagów. Odpady azbestowe załadowaliśmy na samochód ciężarowy przy użyciu wózka widłowego.

Zadzwoń do nas:

+48 664 774 382

Napisz E-mail:

biuro@odbiorazbestu.pl

Planujesz demontaż azbestu?

Napisz do nas! Wypełnij formularz kontaktowy

Na podstawie art. 32 ust 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwane dalej RODO Państwa dane przetwarzane są tylko do celów kontaktowych i nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych za pomocą formularza kontaktowego jest firma Logistyka Odpadów Sp. z o. o. z siedzibą w 43-300 Bielsko-Biała, ul. Szklana 20. Wybierając drogę kontaktu z nami za pomocą formularza kontaktowego, jednocześnie wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres mailowy i telefon. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeśli ktoś naruszy bezpieczeństwo Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

© usuwanie azbestu Rzeszów, Tarnów, Przemyśl