Zakres usług

Nasza firma oferuje wykonanie usług, takich jak:

 • Pomoc w uzyskaniu dofinansowania na usuwanie azbestu
 • Zgłoszenie prac w kontakcie z azbestem do Inspekcji Pracy, Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i Nadzoru Budowlanego przed przystąpieniem do prac obejmujących swoim zakresem usuwanie eternitu
 • Ocena stanu i możliwości użytkowania wyrobów zawierających azbest
 • Demontaż materiałów zawierających azbest z wszelkich powierzchni
 • Zapakowanie i zabezpieczenie odpadów azbestowych
 • Załadunek, transport i przekazanie do unieszkodliwienia azbestu
 • Likwidacja dzikich wysypisk azbestu
 • Przeprowadzenie pomiarów i badań:
  1. Pomiary stężeń włókien azbestu w powietrzu na stanowisku pracy
  2. Pomiary stężeń włókien azbestu w środowisku
  3. Identyfikacja azbestu w próbce materiału budowlanego

Skontaktuj się z nami i pozbądź się azbestu w bezpieczny sposób!

Zadzwoń do nas:

+48 664 774 382

Napisz E-mail:

biuro@odbiorazbestu.pl

Planujesz demontaż azbestu?

Napisz do nas! Wypełnij formularz kontaktowy

Na podstawie art. 32 ust 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwane dalej RODO Państwa dane przetwarzane są tylko do celów kontaktowych i nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych za pomocą formularza kontaktowego jest firma Logistyka Odpadów Sp. z o. o. z siedzibą w 43-300 Bielsko-Biała, ul. Szklana 20. Wybierając drogę kontaktu z nami za pomocą formularza kontaktowego, jednocześnie wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres mailowy i telefon. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeśli ktoś naruszy bezpieczeństwo Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

© usuwanie azbestu Rzeszów, Tarnów, Przemyśl